.

Melasiyer Mikser

 

 

.

Melas mikserleri şeker pancarı melası, şeker kamışı melası, vibratol ve şilempe gibi yan ürünlerin hayvan yemine homojen olarak katılmasını sağlar. Bu oran en fazla % 10 dur. Melas mikserinin maksimum homojenliği sağlayabilmesi için, günlük servis tankında melasın ısıtılmış ve karıştırılmış olması gereklidir. Toz ürün melasiyerden geçerken sıvı materyal(melas)püskürtülerek homojen karışım sağlanır.


5 ile 60 ton/saat arası değişik kapasitelerde, % 10’a dek melaslayabilme özelliği, Tüm sistem yekpare bir platform üzerinde, Kolay değiştirilebilir özel çelik döküm pabuçlar, temizlik-bakım kapağı üzerinde güvenlik swiç, Melas kesildiğinde melas girişini de otomatik olarak durduran sviç, kontrollü tertibat